Yuk dibaca dan disimak Juknis untuk BOS
Wajib baca bagi Kepala sekolah, guru, dan wali murid supaya jelas makna dan tujuan serta peruntukan BOS.

Tekun, teliti dan taat.. serta cermati..